Salad cá ngừ đại dương
Hiển thị

POKE- Salad Cá ngừ

Salad Cá Ngừ Limu

Pre - order Vui lòng gọi Hotline

330.000đ

Salad Cá Ngừ Shoyu

Pre - order Vui lòng gọi Hotline

330.000đ

Salad Cá Ngừ Spicy

Pre - order. Vui lòng gọi Hotline

330.000đ

Salad Cá Ngừ Wasabi

Pre-order. Vui lòng gọi Hotline

440.000đ