Hiển thị

Sashimi Cá Hồi

Combo 1

100gr cá hồi + 20gr trứng cá hồi + gia vị

110.000đ

Combo 2

200gr cá hồi & 40gr trứng cá hồi + gia vị

205.000đ

Combo 3

300gr cá hồi + 80gr trứng cá hồi + gia vị

330.000đ

Combo 4

200gr cá + 30gr trứng cá chuồn + gia vị

199.000đ

Combo 5

300gr cá hồi + 60gr trứng cá chuồn + gia vị

319.000đ

Set 01

100gr cá hồi + gia vị (*) (*) nước tương, wasabi, gừng nhật, lá tía tô

79.000đ

Set 02

200gr cá hồi + gia vị (*) (*) nước tương, wasabi, gừng nhật, lá tía tô

139.000đ

Set 03

300gr cá hồi + gia vị (*) (*) nước tương, wasabi, gừng nhật, lá tía tô

199.000đ