Tin tức

Cá hồi xông khói

- Xông khói được sử dụng để bảo vệ cá hồi chống lại sự tấn công của vi sinh vật. Vi khuẩn bị tiêu diệt...