Tất cả sản phẩm

Annaseafresh
 Wasabi Neri Wasabi Neri
36,000₫

Wasabi Neri

36,000₫

Annaseafresh
Hết hàng
 Wasabi Kaneku 2.5gr Wasabi Kaneku 2.5gr
3,000₫
Annaseafresh
 Vây cá hồi đông lạnh Vây cá hồi đông lạnh
70,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi đặc biệt - 1kg Trứng cá hồi đặc biệt - 1kg
2,500,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 80gr Trứng cá hồi - 80gr
155,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 20gr Trứng cá hồi - 20gr
44,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 120gr Trứng cá hồi - 120gr
235,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá chuồn - 60gr Trứng cá chuồn - 60gr
92,000₫
Annaseafresh
 Tảo biển Sonka (xanh) Tảo biển Sonka (xanh)
15,000₫
Annaseafresh
 Tảo biển Sonka (xám) Tảo biển Sonka (xám)
15,000₫
Annaseafresh
 Steak cá ngừ đông lạnh Steak cá ngừ đông lạnh
175,000₫
Annaseafresh
 Sriracha Salmon Poke_500gr (hộp) Sriracha Salmon Poke_500gr (hộp)
315,000₫
Annaseafresh
 Sriracha Salmon Poke_300gr (hộp) Sriracha Salmon Poke_300gr (hộp)
200,000₫
Annaseafresh
 Sriracha Salmon Poke_200gr Sriracha Salmon Poke_200gr
130,000₫
Annaseafresh
 Spicy Tuna Poke_500gr Spicy Tuna Poke_500gr
225,000₫
Annaseafresh
 Spicy Tuna Poke_300gr Spicy Tuna Poke_300gr
135,000₫
Annaseafresh
 Shoyu Tuna Poke_500gr Shoyu Tuna Poke_500gr
225,000₫
Annaseafresh
 Shoyu Tuna Poke_300gr Shoyu Tuna Poke_300gr
135,000₫