Combo 5- Cá hồi 300gr & Trứng cá chuồn 60gr

SKU:5010292 Hết hàng
319,000₫

Thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan

Annaseafresh
Pre - order
 Combo 1- Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr  Combo 1- Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr
110,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 2- Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr  Combo 2- Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr
205,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 3_ Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr  Combo 3_ Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr
330,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 4_ Cá hồi 200gr & Trứng cá chuồn 30gr  Combo 4_ Cá hồi 200gr & Trứng cá chuồn 30gr
199,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 6- Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr  Combo 6- Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr
199,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 7- Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr  Combo 7- Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr
250,000₫
 Combo 5- Cá hồi 300gr & Trứng cá chuồn 60gr