Poke Mix_Shoyu Tuna & Salmon_500gr

SKU:4030130
280,000₫

Thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan

Annaseafresh
Pre - order
 Limu Tuna Poke_300gr  Limu Tuna Poke_300gr
135,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Limu Tuna Poke_500gr  Limu Tuna Poke_500gr
225,000₫
Annaseafresh
 Poke Mix_Shoyu Tuna & Salmon_300gr  Poke Mix_Shoyu Tuna & Salmon_300gr
200,000₫
Annaseafresh
 Shoyu Tuna Poke_300gr  Shoyu Tuna Poke_300gr
135,000₫
Annaseafresh
 Shoyu Tuna Poke_500gr  Shoyu Tuna Poke_500gr
225,000₫
Annaseafresh
 Spicy Tuna Poke_300gr  Spicy Tuna Poke_300gr
135,000₫
 Poke Mix_Shoyu Tuna & Salmon_500gr
 Poke Mix_Shoyu Tuna & Salmon_500gr