Danh mục sản phẩm

CÁ HỒI XÔNG KHÓI

2 Sản phẩm

TRỨNG CÁ HỒI

4 Sản phẩm

SET QUÀ CÁ HỒI

5 Sản phẩm

POKE-SALAD CÁ HỒI

11 Sản phẩm

CÁ HỒI

18 Sản phẩm

SASHIMI CÁ HỒI

12 Sản phẩm

GIA VỊ

13 Sản phẩm