TRỨNG CÁ HỒI/TRỨNG CÁ CHUỒN

Annaseafresh
 Trứng cá hồi (80gr NEW)  Trứng cá hồi (80gr NEW)
150,000đ
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 80gr (non)  Trứng cá hồi - 80gr (non)
150,000đ
Trứng non không chắc hạt và dễ vỡ