SASHIMI CÁ HỒI

Annaseafresh
Hết hàng
 Combo 1- Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr Combo 1- Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr
110,000₫
Annaseafresh
Hết hàng
 Combo 2- Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr Combo 2- Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr
205,000₫
Annaseafresh
Hết hàng
 Combo 3_ Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr Combo 3_ Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr
330,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 4_ Cá hồi 200gr & Trứng cá chuồn 30gr Combo 4_ Cá hồi 200gr & Trứng cá chuồn 30gr
199,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 5- Cá hồi 300gr & Trứng cá chuồn 60gr Combo 5- Cá hồi 300gr & Trứng cá chuồn 60gr
319,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 6- Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr Combo 6- Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr
199,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 7- Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr Combo 7- Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr
250,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Combo 8- Cá hồi 300gr & Cá Trích 100gr Combo 8- Cá hồi 300gr & Cá Trích 100gr
315,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Set 01_Sashimi cá hồi 100gr Set 01_Sashimi cá hồi 100gr
79,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Set 02_ Sashimi cá hồi 200gr Set 02_ Sashimi cá hồi 200gr
139,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Set 03_ Sashimi cá hồi 300gr (hộp) Set 03_ Sashimi cá hồi 300gr (hộp)
199,000₫
Annaseafresh
Pre - order
 Set 04_Cá Trích ép trứng 100gr Set 04_Cá Trích ép trứng 100gr
115,000₫