CÁ HỒI

Annaseafresh
 Cá hồi đông lạnh steak Cá hồi đông lạnh steak
136,500₫
Annaseafresh
 Cá hồi nguyên con đông lạnh Cá hồi nguyên con đông lạnh
155,000₫
Annaseafresh
 Cá hồi phi lê cắt miếng Cá hồi phi lê cắt miếng
194,250₫
Annaseafresh
 Cá Trích Ép Trứng Cá Trích Ép Trứng
1,250,000₫
Annaseafresh
 Cube cá ngừ đông lạnh Cube cá ngừ đông lạnh
175,000₫
Annaseafresh
 Đầu cá hồi Đầu cá hồi
55,000₫
Annaseafresh
Hết hàng
 Đầu cá hồi cắt lát đông lạnh Đầu cá hồi cắt lát đông lạnh
65,000₫
Annaseafresh
 Đuôi cá hồi đông lạnh Đuôi cá hồi đông lạnh
140,000₫
Annaseafresh
 Đuôi cá hồi phile Đuôi cá hồi phile
175,000₫
Annaseafresh
 Lườn cá hồi Lườn cá hồi
150,000₫
Annaseafresh
 Steak cá ngừ đông lạnh Steak cá ngừ đông lạnh
175,000₫
Annaseafresh
 Vây cá hồi đông lạnh Vây cá hồi đông lạnh
70,000₫
Annaseafresh
 Xương cá hồi Xương cá hồi
35,000₫