Trứng cá hồi đặc biệt - 1kg

SKU:2010125
2,500,000₫

Thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan

Annaseafresh
 Trứng cá chuồn - 60gr  Trứng cá chuồn - 60gr
92,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 120gr  Trứng cá hồi - 120gr
235,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 120gr (NEW)  Trứng cá hồi - 120gr (NEW)
315,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 20gr  Trứng cá hồi - 20gr
44,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 20gr (NEW)  Trứng cá hồi - 20gr (NEW)
55,000₫
Annaseafresh
 Trứng cá hồi - 80gr  Trứng cá hồi - 80gr
155,000₫
 Trứng cá hồi đặc biệt - 1kg
 Trứng cá hồi đặc biệt - 1kg