Tất cả sản phẩm

Annaseafresh
 Đuôi cá hồi phile  Đuôi cá hồi phile
185,500đ
-21%
Annaseafresh
 Đầu cá hồi cắt lát đông lạnh (kg)  Đầu cá hồi cắt lát đông lạnh (kg)
75,000đ 95,000đ
Annaseafresh
 Cube cá ngừ đông lạnh  Cube cá ngừ đông lạnh
200,000đ
Annaseafresh
 Cá trích ép trứng  Cá trích ép trứng
200,000đ
-7%
Annaseafresh
 Cá hồi phi lê cắt miếng  Cá hồi phi lê cắt miếng
206,150đ 222,250đ
-5%
Annaseafresh
 Cá hồi cắt khoanh đông lạnh (Steak)  Cá hồi cắt khoanh đông lạnh (Steak)
139,650đ 147,000đ